Mr Eazi – Saudi Arabia Lyrics (Intro)

Yeah, yeah
Oh, oh
Zaga what?
Black Jersey on the beat

(Pre-Chorus)
Omo toh dun Omalicha (Omalicha Nwa)
Omo toh shan, omo toh lata
Omo toh ki, omo dudu (Omo dudu)
Anywhere you dey, everywhere machala, yeah
Omo toh dun Omo Tola (Omalicha Nwa)
Omo toh shan, omo toh lata
Omo toh ki, omo dudu (Omo dudu)
Anywhere you dey, everywhere machala

(Chorus)
I go cherish you, I go treasure you
Everyday I go pamper you
Likey gold and silver wey I find
Likey gold and silver wey I find, oh
For Saudi Arabia
Saudi Arabia, oh-oh
For Saudi Arabia
Saudi Arabia, oh-oh (Chai)

(Verse)
Only you dey draw my body like ifami, like ifami, yeah
Say make I bring am over je’n fi ponmi, je’n fi ponmi, yeah
Only you dey draw my body likе ifami, like ifami, yeah
Say make I bring am ovеr je’n fi ponmi, je’n fi ponmi, yeah

(Pre-Chorus)
Omo toh dun Omalicha (Omalicha Nwa)
Omo toh shan, omo toh lata
Omo toh ki, omo dudu (Omo dudu)
Anywhere you dey, everywhere machala, yeah
Omo toh dun Omo Tola (Omalicha Nwa)
Omo toh shan, omo toh lata
Omo toh ki, omo dudu (Omo dudu)
Anywhere you dey, everywhere machala

(Chorus)
I go cherish you, I go treasure you
Everyday I go pamper you
Likey gold and silver wey I find
Likey gold and silver wey I find, oh
For Saudi Arabia
Saudi Arabia, oh-oh
For Saudi Arabia
Saudi Arabia, oh-oh (Eh)